ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ


ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΚΟΡΑΗ 36 & ΙΘΑΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 20.19.600, fax: 210 94.16.154


ΓPAΦEIO ΔHMAPXOY
☏ 213 20.19.630-631


ΔHMOΤΟΛΟΓΙΟ
☏ 213 20.19.601-603


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
☏ 213 20.19.610


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ:
☏ 213 20.19.617


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ:
☏ 213 20.36.299-308


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ:
☏ 213 20.19.636


ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:
☏ 213 20.19.622


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΠ (ΕΣΟΔΑ):
☏ 213 20.19.625


error: Content is protected !!