ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδούλα
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΚΕ.ΔΙ.Π

Μακρυγιάννη 101, Μοσχάτο
Επικοινωνία:
τηλ: 210 4810505
Φαξ:213 0227870
Κινητό: 6974314738
e-mail: kzarkadoula@kzlaw.gr
www.kzlaw.gr

error: Content is protected !!