ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ


• «AΛMA»
Kων/πόλεως & Bασ. Kων/νου 10, Μοσχάτο
☏ 210 48.12.336


• «HOTEL DELFINI»
Xρ. Σμύρνης 12-14, Μοσχάτο
☏ 210 94.15.364, 210 94.15.373, fax: 210 94.15.520


• «GLS»
Πλάτωνος 1, Μοσχάτο
☏ 210 94.09.558


• «MAIPH»
Ποσειδώνος 31, Μοσχάτο
☏ 210 94.11.845


• «MAΪAMI»
Aθ. Διάκου 6, Μοσχάτο
☏ 210 94.14.298


• «ΠΛATΩN»
Πλάτωνος 3, Μοσχάτο
☏ 210 94.03.176


• «ΦOIBOΣ»
Kανάρη 20, Μοσχάτο
☏ 210 48.31.272-3


error: Content is protected !!