ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


• «POWER PACKAGING»
ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ
⚲ 1) Aγ. Kων/νου 21, Μοσχάτο
☏ 216 80.09.027
⚲ 2) «CLEAN SHOP»
Aγ. Kων/νου 36-42, Μοσχάτο
☏ 210 94.17.340


• CSP
⚲ Μακρυγιάννη 110, Μοσχάτο
☏ 210 48.23.021


• XOYNTAΛOY
⚲ Xρ. Σμύρνης 115, Μοσχάτο
☏ 210 48.33.161


error: Content is protected !!