ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


• BΛAMOΣ
Μακρυγιάννη 100, Μοσχάτο
☏ 210 48.34.705


• «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ»
Μακρυγιάννη 99 & Μεταμορφόσεως 70, Μοσχάτο
☏ 211 21.56.312, 6980.865.333


• «ΟΞΥΓΩΝΙΟ»
Μεταμορφόσεως 90, Μοσχάτο
☏ 213 01.16.932


• ΠΛAΣTHPAΣ
Iωάν. Στρατηγού 5, Μοσχάτο
☏ 210 94.12.071


• ΠOΥΚΑΜΙΣΑΣ
Xρ. Σμύρνης 124, Μοσχάτο
☏ 210 94.01.137


• «ΣΥΜΒΟΛΟ»
Α’ Μακρυγιάννη 68, Μοσχάτο
☏ 210 94.25.181
Β’ Εμμανουήλ Καμπούρη 22, Μοσχάτο
☏ 210 94.22.242


error: Content is protected !!