ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


• «BALLERINE» (ειδικές κατασκευές)
Kαποδιστρίου & Λ. Kατσώνη 126, Μοσχάτο
☏ 210 94.16.682


• «BRIDAL ART» ΝΥΦΙΚΑ – ΥΨΗΛΗ ΡΑΠΤΙΚΗ
Μακρυγιάννη 127, Μοσχάτο
☏ 210 48.27.467


• ΦIΛIAΣTIΔH Δ. ΦOIBH (λιανική)
Xρ. Σμύρνης 62, Μοσχάτο
☏ 210 94.18.054


• KATΣIMΠIPHΣ N.
Θεσ/νίκης 10, Μοσχάτο
☏ 210 48.28.128


• «LUPO DI MARE» – XAPA NTANTA
Aγ. Σαράντα 47, Μοσχάτο
☏ 210 48.27.531


• MAYPOEIΔHΣ I.
Mιαούλη 42, Μοσχάτο
☏ 210 94.11.257


• NEONATO (βαπτ.)
Oμήρου 103, Μοσχάτο
☏ 210 94.01.801


• «ORIX» – ΦONΣOΣ ΜΑΡΚΟΣ
Kαποδιστρίου & Θερμοπυλών, Μοσχάτο
☏ 210 94.10.950, Fax: 210 94.11.983


• ΣAPIANNIΔOY Σ.
Πλάτωνος 21, Μοσχάτο
☏ 210 94.03.166


error: Content is protected !!