ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ


• MAKPHΣ ΦΩΤΙΟΣ
Xρ. Σμύρνης 117-119, Μοσχάτο
☏ 210 48.21.031


error: Content is protected !!