ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ


• «ΑΡΙΩΝ»
⚲ Πειραιώς 48, Μοσχάτο
☏ 210 95.17.286


• «ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ»
⚲ Κων/πόλεως & Ομήρου, Μοσχάτο
☏ 210 48.14.271


error: Content is protected !!