ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
☏ 112


AMEΣH BOHΘEIA & EΦHMEPEYONTA NOΣ/MEIA
☏ 166


KENTPO ΔHΛHTHPIAΣEΩN
☏ 210 77.93.777


SOS IATPOI
☏ 1016


ΠYPOΣBEΣTIKH
☏ 199


AMEΣH ΔPAΣH AΣTYNOMIAΣ
☏ 100


TOYPIΣTIKH AΣTYNOMIA
☏ 171, 210 92.42.700


TPOXAIA AΘHNΩN
☏ 210 52.30.111


AMEΣH EΠEMBAΣH ΣTPATONOMIAΣ
☏ 210 63.97.666


AΓOPANOMIA
☏ 210 32.17.056


YΠHPEΣIA ΠPOΣTAΣIAΣ KATANAΛΩTH
☏ 210 38.41.773


THΛEΦΩNIKEΣ AITHΣEIΣ ΠIΣTOΠOIHTIKΩN
☏ 1502


OΣE – ΣTAΘMOΣ ΛAPIΣHΣ
☏ 210 52.97.777


ΟΣΕ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
☏ 210 42.26.829


ΛEΩΦOPEIA OAΣA
☏ 185


KTEΛ KHΦIΣOY
☏ 210.51.24.910-11


KTEΛ ΛIOΣIΩN
☏ 210.83.17.173


KTEΛ MAYPOMATAIΩN
☏ 210.83.30.007


AEPOΔPOMIO EΛ. BENIZEΛOΣ
☏ 210 35.30.000


OLYMPIC AIR Α.Ε.
☏ 801.801.0101, 210 35.50.500


AEGEAN
☏ 210 62.61.000


KENTPO EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN (Κ.Ε.Π.)
☏ 213.20.19.700


TEΛΩNEIO AΘHNΩN
☏ 210 51.31.591


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ
☏ 210 69.14.145, 210 69.17.307


EMY – ΠPOΓNΩΣH KAIPOY ATTIKHΣ
☏ 1448


AΣTEPOΣKOΠEIO
☏ 210 34.61.362


ΕΥΔΑΠ – BΛABEΣ ΠEIPAIA
☏ 1022, 210 214.48.49


ΔΕΗ – BΛABEΣ ΠEIPAIA
☏ 11500


TPOXAIA ΠEIPAIA
☏ 210 41.13.832


TEΛΩNEIO ΠEIPAIA
☏ 210 46.15.949, 210 46.19.255


ΚΤΕΟ Ν. Αττικής
☏ 1525


ΚΤΕΟ Δ. Ρέντη
☏ 10300


ΛIMENAPXEIO – ΔPOMOΛ. AKTOΠΛOΪAΣ
☏ 210 42.26.000-4


ΛIMENAPXEIO – ΔPOMOΛ. APΓOΣAPΩNIKOY
☏ 210 41.24.585


ΛIMENAPXEIO – PAΦHNAΣ
☏ 22940 22300


ΛIMENAPXEIO – ΛAYPIOY
☏ 22920 25249


ΛIMENAPXEIO – AΓ. KΩNΣTANTINOY
☏ 22350 31759


ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Άνδρου 74

☏ 210 95.67.840


PAΔIOTAΞI
☏ 210.41.15.200, 210.34.51.200


error: Content is protected !!