ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ


ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
⚲ ΚΟΡΑΗ 36 & ΙΘΑΚΗΣ
☏ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 20.19.600, fax: 210 94.16.154


ΓPAΦEIO ΔHMAPXOY
☏ 213 20.19.630-631


ΔHMOΤΟΛΟΓΙΟ
☏ 213 20.19.601-603


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
☏ 213 20.19.610


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
☏ 213 20.19.617


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
☏ 210 20.19.648


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
☏ 213 20.19.636


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
☏ 210 48.21.086


ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
☏ 213 20.19.622


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΠ (ΕΣΟΔΑ)
☏ 213 20.19.625


error: Content is protected !!