ΛΙΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τεχνικό Γραφείο
Δημήτριος Ν. Λιονής
• Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή Τεχνικών Έργων
• Έκδοση Αδειών Δόμησης
• Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων
• Βεβαίωση Μηχανικού για Μεταβιβάσεις
• Μελέτη & Εκτέλεση Ανακαίνισης Κατοικιών & Επαγγελματικών Χώρων
• Άδειες Λειτουργιάς Καταστημάτων κτλ.
• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Κοραή 85, Μοσχάτο
τηλ/fax:210 9402856
κιν:6932 469170

e-mail: dnlionis@gmail.com
http://www.dnlionis.gr
http://wwwdnlionis.4ty.gr


error: Content is protected !!