ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδούλα
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΚΕ.ΔΙ.Π
Οικογενειακή Διαμεσολαβήτρια

Καραολή και Δημητρίου 79, Μοσχάτο
Επικοινωνία:
τηλ: 210 4810505
Κινητό: 6974314738
e-mail: kzarkadoula@kzlaw.gr, info@kzlaw.gr
www.kzlaw.gr


error: Content is protected !!