ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Χριστίνα Νηστικάκη
Παθολόγος λόγου – ομιλίας – φωνής

Αριστούχος Τμήματος Λογοπαιδείας Università degli Studi di Parma, Italia
Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπαιδικών και
της Ομοσπονδίας Λογοπαιδικών Ιταλίας (F.L.I. μέλος της C.P.L.O.L.)

Διάγνωση και Αντιμετώπιση
• Δυσφωνίας Ενηλίκων – Παίδων
• Παθολογίας Παραγωγής Φωνής
• Διαταραχών Δυσλαλίας
• Τραυλισμού – Διαταραχής ροής ομιλίας
• Νευρολογικών παθήσεων
• Δυσαρθρίας
• Αφασίας Ενηλίκων
• Διαταραχών Ανάπτυξης Λόγου Παίδων
• Δυσφαγίας
• Διαταραχών ακοής – κώφωση
• Γενετικών Συνδρόμων
• Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών:
– Δυσλεξίας
– Δυσορθογραφίας
– Δυσαριθμισίας

Email: info@nistikaki.com

Μακρυγιάννη 127, Μοσχάτο
τηλ.: 210 4810910, fax: 210 9480378


error: Content is protected !!