ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ


• AΘANΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
⚲ Σολωμού 80, Μοσχάτο
☏ 210 94.02.283, 6948.05.12.08


• ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
⚲ Πίνδου 4, Μοσχάτο
☏ τηλ./fax 210 94.27.180, 6944.660.078


• ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
⚲ Κοραή 85, Μοσχάτο
☏ 210 94.04.543, 6944.38.83.18


• ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
⚲ Κοραή 85, Μοσχάτο
☏ 210 94.04.543, 6944.74.39.56


• APBANITHΣ KΩN/NOΣ
⚲ Χρ. Σμύρνης 117Α, Μοσχάτο
☏ 210 48.11.010


• «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.»
⚲ Xρ. Σμύρνης 79, Μοσχάτο
☏ 210 94.04.131


• ΔΑΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
⚲ Μακρυγιάννη 87 & Σολωμού, Μοσχάτο
☏ 213 02.23.165


• «ENTAXIS» ΤΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
⚲ Λ. Κατσώνη 69, Μοσχάτο
☏ 210 94.09.329, 6936333605


• «ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ Ε.Π.Ε.»
⚲ Ξενοφώντος 6, Μοσχάτο
☏ 210 48.33.032, 210 48.33.059


• ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, K&A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
⚲ Θερμοπυλών 55, Μοσχάτο
☏ 211 01.21.667


• KOYPTHΣ H.
⚲ Μακρυγιάννη 101, Μοσχάτο
☏ 210 48.31.817


• ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ ΧΡΥΣ.
⚲ Γράμου 103, Μοσχάτο
☏ 210 94.02.838, 210 94.09.260


• «ΠAPEMBAΣH» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
⚲ Πατρόκλου 14, Μοσχάτο
☏ 210 48.32.355


• ΠATΣOYPAKHΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
⚲ Μακρυγιάννη 83, Μοσχάτο
☏ 210 98.30.787


• ΠΟΡΙΩΤΗ ΝΤΟΡΙΝΑ
⚲ Λ. Κατσώνη 67, Μοσχάτο
☏ 210 94.24.417, 6944 557.830


• «PGC PAREMVASSIS GROUP CONSULTANTS»
⚲ Έδρα: Πατρόκλου 14, Μοσχάτο
☏ 210 48.32.355
⚲ Υποκ/μα: Κοραή 6, Μοσχάτο
☏ 210 48.26.418


• ΣTAMOΠOYΛOΣ AΓΓEΛOΣ
⚲ Πλάτωνος 106, Μοσχάτο
☏ 210 94.09.014


• TZAΦEPHΣ
⚲ Xρυσ. Σμύρνης 117-119, Μοσχάτο
☏ 210 48.39.874


• TΣAMOΠOYΛΛOΣ Δ.
⚲ Oμήρου 76, Μοσχάτο
☏ 210 94.04.590


• «FINANCIAL «CONTROLERS», ΠΑΣΣΑΡΗΣ Γ.
⚲ Καποδιστρίου 158, Μοσχάτο
☏ 210 94.10.815


• XAΣIKOΣ XP.
⚲ Λ. Kατσώνη 9, Μοσχάτο
☏ 210 48.10.622


• XPYΣIKOΣ E.-ΣTOYPHΣ Γ.
⚲ Μακρυγιάννη 105, Μοσχάτο
☏ 210 48.36.736


• ΨYXOΓIOY M.
⚲ Μακρυγιάννη 137, Μοσχάτο
☏ 210 94.83.407


error: Content is protected !!