ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

TaxProvision
Αθανάσιος Β. Καρατζάς
Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

• Φορολογικές δηλώσεις
• Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
• Μηχανοργάνωση λογιστηρίων
• Ίδρυση επιχειρήσεων κάθε μορφής
• Εποπτεία λογιστηρίων
• Κτηματολόγιο
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis Net

Δεκτές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Πίνδου 4, Μοσχάτο ΤΚ 18344

Τηλ.-Fax: 210 94 27 180
κιν: 6944 66 00 78

e-mail: info@taxprovision.gr

www.taxprovision.gr

error: Content is protected !!