ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Φυσικοθεραπευτές:
Ευριπίδης Τριανταφύλλου
BSc, MSc, MLD/CDT Cert. Instructor
Αποκατάσταση Παθήσεων του Λεμφικού Συστήματος, Υπεύθυνος Κέντρου και Τμήματος Αποκατάστασης Οιδημάτων

Χρήστος Μιχαλόπουλος
PT, MT Maitland
Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Παθήσεων και Αθλητικών Τραυματισμών, Υπεύθυνος Τμήματος Μυοσκελετικών Παθήσεων και Θεραπευτικής Άσκησης

Ευαγγελία Μαντά
PT, MT Maitland, IBITA Cert. Instructor, IKTA Cert. Instructor
Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων Υπεύθυνη Τμήματος Νευρολογικών Παθήσεων

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Ελευθερίας 105, Μοσχάτο (Δίπλα στον Ηλεκτρικό Σταθμό)

T. 210 48.29.303

W. bioanadrasis.com


error: Content is protected !!