ΑΝΘΟΑΣΙΣ

• Μπουκέτα
• Φυτά
• Συνθέσεις
• Ειδικές παραγγελίες
• Στέφανα
• Στολισμοί εκδηλώσεων

Αποστολές σε όλη την Ελλάδα – Συντήρηση, διαμόρφωση κήπων & βεραντών
Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος
Χρ. Σμύρνης 124 Μοσχάτο – τηλ. 210 94.80.040 – 210 94.11.071

Website: www.anthoasis.com

f : Ανθόασις


error: Content is protected !!