ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ


• EKΠAIΔEYTHPIA ΛAMΠIPH
⚲ α) Mεταμορφώσεως 155 & Iλισσού, Μοσχάτο
☏ 210 94.80.530
⚲ β) Kοραή 77 & Tαξιαρχών, Μοσχάτο
☏ 210 94.20.374


• SAE ATHENS – ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΕΛΕΥΘEΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Creative Media: Sound, Film, 3D Animation
⚲ Kοραή 2, Μοσχάτο
☏ 210 32.17.661


error: Content is protected !!