ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ

ΒΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΒΥΖΑΚΗ

Αποστολή μας είναι η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, και η παροχή αξιόπιστων εργαστηριακών εξετάσεων με ταυτόχρονη και απαρέγλιτη τήρηση του ιατρικού απορρήτου και γενικότερα των ιατρικών κανόνων και δεοντολογίας.

…γιατί για εμάς, σημασία έχει ο άνθρωπος

Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούμε γνώση, μεθόδους και εξοπλισμό τελευταίας γενιάς με τέτοιο τρόπο ώστε να εκτελούμε μικροβιολογικές, βιολογικές βιοχημικές και ανοσολογικές εξετάσεις με ταχύτητα, να παράγουμε αξιόπιστα αποτελέσματα και να αναπτύσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας αλλά και με τους θεράποντες ιατρούς τους.

• Μικροβιολογικό
• Αιματολογικό
• Βιοχημικό
• Ανοσολογικό
• Ορμονολογικό
• Test γονιμότητας
• Test αλλεργίας

Στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας:

Θέτουμε μετρήσιμους στόχους
Παρέχουμε τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των στόχων
Παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία τους και να ικανοποιούνται οι πελάτες μας
Εφαρμόζουμε τις διεργασίες και τις επιμέρους δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα και επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωσή τους.

Με την εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015 στοχεύουμε την ικανοποίηση των πελατών μας, λειτουργόντας πάντα με σεβασμό στον όρκο του Ιπποκράτη.

Τηλ.: 210 48.36.698
Fax: 210 48.36.698
website: mtbiolab.gr
e-mail: trivyzakis.michail@gmail.com
Χρ. Σμύρνης 117-119, 183 45 Μοσχάτο


error: Content is protected !!