ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μιχαλάκης Γ. Αναστάσιος
MD, PhD, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος – Ενδοουρολόγος
Λαπαροσκοπική – Ρομποτική Χειρουργική

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Μετεκπαιδευθείς στο Bristol Urological Insitute Southmead Hospital, UK

• Λαπαροσκοπική Ουρολογία
• Ενδοουρολογία – Λιθίαση
• Ρομποτική Ουρολογία
• Κρυοθεραπεία
• Laser
• Ανδρολογία
• Γυναικολογική Ουρολογία

Στρ. Μακρυγιάννη 101, Μοσχάτο, T. 210 48 27 246, M. 698 35 09 098
Ε. tasmih10@gmail.com
W. www.endourology.com.gr


error: Content is protected !!