ΒΑΛΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΒΑΛΕΝΤΗ MSc

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΟΣ

Ειδικός Κλινικής Υπέρτασης (ESH)
Μέλος Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης (ISH)
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης (EEY)

ΙΑΤΡΕΙΟ: Ιωαννίνων 3, Μοσχάτο
Τηλ. Ιατρείου: 210 94 11 825
Κινητό: 6944 144714

e-mail: panagiota.valenti@gmail.com


error: Content is protected !!