ΦΑΚΛΑΡΗ ΓΙΟΥΛΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Παναρέτου Μαρκέλλα
MSc Εθνικού Μετσoβίου Πολυτεχνείου

Φάκλαρη Γιούλη
MSc Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
MSc in Interior Design – Interior Styling

Βρεττός Ιωάννης
MSc Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
ΜSc στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κατασκευών

• Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
• Μελέτη και Επίβλεψη Κτηρίων
• Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
• Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Νομιμότητας
• Άδειες Λειτουργίας
• Διακοσμήσεις Εσωτερικών Χώρων
• Ανακαινίσεις

Ξενοφώντος 6, Μοσχάτο 18345
ΤΗΛ. 210 4836677 – 6932 482761

e-mail: mpanaretou@yahoo.gr
http://www.m2gcivil.gr


error: Content is protected !!